top of page
Condicions d'ús de les dades personals

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE PARTICIPANTS EN PARTIDES DE LÀSER TAG

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades recollides a partir del present formulari seran tractades per:

VOLCANIC BEAT

7797660J

Carrer Banyoles, 2  OLOT 17800

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privadesa dirigint-se per escrit al mail laser@volcanicbeat.com o trucant al telèfon 618921045.

Les dades registrades a través d’aquest formulari de recollida de dades, seran incorporades a un fitxer automàtic de dades de caràcter personal del que és responsable Volcanic Beat. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats del mateix.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

 

Volcanic Beat li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Volcanic Beat es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no es comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a través del correu electrònic laser@volcanicbeat.com. En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

 

Li informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

A partir de l’acceptació del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal per la finalitat especificada, per part de Volcanic Beat.

bottom of page